Predniki sedanjih živali

Živali so po danes znanih dokazih nastale iz bičkastih evkariontov, ki so podobni današnjim bičkarjem ovratničarjem. Bičkarji ovratničarji so najbližji še živeči sorodniki živali. Najstarejši…