Cena zaposlenega zaradi tečaja francoščine

Če ima posameznik narejen tečaj za prevajanje francoščine že na razmeroma visoki stopnji, tu mislimo na stopnjo šest ali več od desetih možnih stopenj, potem bi se tak posameznik moral znati prodati v prav vsakem podjetju, ki potrebuje zaposlenega, ki jezik dobro obvlada.

Seveda je res, da je vsak posameznik različno zgovoren in se zato vsak človek zna različno dobro »prodati«, vendar pa v takem primeru znanje in tečaj za prevajanje francoščine govorita že sama zase. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ko je cela Evropa postala kot ena vas, je povpraševanje po tako usposobljenih ljudeh postalo bistveno višje, zato ljudje, ki imajo izdelan tečaj za prevajanje francoščine na višjih ravneh, tudi hitreje dobijo zaposlitev.