Črni trg za oskrbo na domu

V Sloveniji je črni trg na veliko področjih še vedno zelo aktualen in zanimiv. Prav tako je po storitvah in črnega trga veliko povpraševanja, prav tako pa tudi ponudb. Sama storitev oskrba na domu pri tem ni prav nobena izjema, saj se ljudje sprašujejo, kako neki naj bi bila oskrba na domu cenejša in hitrejša, kot pa je, če se zanjo odločimo poiskati na črnem trgu.

Velikokrat tako taka oskrba ali nega doma pokrije samo osnovno pomoč ljudem, medtem ko medicinsko pomoč pokrije patronažna ali medicinska sestra. Taka oskrba na domu je zelo pogost pojav in se vedno več ljudi zanjo tudi odloča in so z njo tudi zelo zadovoljni, saj je velikokrat tudi bistveno bolj kvalitetna kot tista, ki jo pokrije Zavod.