Definicija reklame

Reklame so del oglaševanja, ki naj bi prepričala potrošnike za nakup ali storitev. Reklame  vključuje ime izdelka ali storitve, kako se ta proizvod ali storitev lahko koristi potrošniku reklame poskušajo tudi prepričati ciljni populacijo za nakup  blaga ali storitve.

Blagovne znamke postanejo znane s pomočjo reklame ali sponzorjev. Reklame lahko služijo tudi za komunikacijo za  poskus, da bi prepričali določeno ciljno populacijo, da sprejmejo nekatere ukrepe, kot so spodbujanje “okolju prijazno” vedenje in celo zdravju škodljivim uživanju hrane in podobno.
Reklame so postale znane v poznem 19. stoletju in v začetku 20. stoletja. Od takrat je vsak dan več reklam.