Delovno pravo

Delovno pravo rešuje spore med delodajalcem in zaposlenimi, ki so navadno povezani s kršitvami zaposlitvenih pogodb. Delodajalec mora imeti pravno urejeno področje delovnih razmerij, če hoče, da bodo zaposleni motivirani za delo in da ga bodo opravljali vestno. Vsaka kršitev pogodbe – s strani delodajalca ali zaposlenega, prinese negativne posledice obema stranema.

Delodajalec ponavadi zna poskrbeti za podobne nevšečnosti, s katerimi se ukvarja delovno pravo, saj ima svojo pravno službo, zaposlenim pa pravno področje ni tako blizu, zato velikokrat niti ne vedo, da se jim godi krivica. Seveda lahko tako delodajalec kot tudi zaposleni pravno zanje izkoristi za medsebojno vojno ali uveljavljanje svojih pozitivnih ali negativnih vzgibov na sodišču. Delovno pravo zajema cel kup pravil, zakonov, ki narekujejo dolžnosti in pravice tako delodajalcu kot zaposlenemu, z namenom, da se pravično razreši kakšen koli spor med njima. Kliknite http://www.konto.si/delovno-pravo/ in preverite.