”Domača” zunanja igrala

Pogosto se starši odločili, da bodo sami na domačem vrtu postavili zunanja igrala. Ali pa se spomni kakšen obrtnik, da bi vrtcu naredil nova zunanja igrala. Ta način izdelave zunanjih igral se obravnava kot dobrodošel prispevek hitri postavitvi in pocenitvi novega ali obnovljenega igrišča. Če starši ali dobrohotni obrtniki želijo na ta način pomagati vrtcu, se morajo obvezno prej posvetovati z vodstvom, da povedo kakšna zunanja igrala najbolj potrebujejo.  Še posebno pomembno pa se morajo seznaniti z obstoječimi standardi in predpisi, ki veljajo v evropski uniji. Vsekakor pa ne smejo biti v samogradnji izdelane zahtevnejša zunanja igrala, prav tako morajo biti zahtevnejše popravila prepuščena strokovnjakom. S postavitvijo nepreverjenega igrala na prostor igrišča vrtca, vso odgovornost prevzame vodstvo vrtca oz. upravljalec igrišča, če pa je to doma smo pa odgovorni sami.

V vsakem primeru pa je priporočljivo, kar se tudi zavedajo vodstva vrtcev, da vse izdelke izdelane v samogradnji,  preveri strokovnjak, ki po pregledu izda tudi ustrezne dokumente, ki potrjujejo varnost igrala.