Elektronske dražbe

Elektronske dražbe so dražbe, ki potekajo v elektronski obliki, in sicer na dan, ki ga prireditelj dražbe razpiše za določen predmet, ki se prodaja na dražbi. Vsak posamezni dražitelj lahko sodeluje na elektronski dražbi ter spremlja njen potek, pod pogojem, da je pravočasno vplačal predpisano varščino za dražbeni predmet. To pomeni, da je moral varščino vplačati nekje od časa objave dražbe do začetka dražbe.

Elektronske dražbe imajo neke določene prednosti, in sicer:

  • je transparentna,
  • dražitelji se med sabo ne poznajo,
  • pri elektronski dražbi, dražitelji nimajo podatka o tem koliko drugih dražiteljev sodeluje na elektronski dražbi,
  • poteka avtomatsko glede na določen razpis dražbe.

Pri elektronskih dražbah imajo ponudniki to možnost, da potem  ko oddajo ponudbo, še vedno lahko nek določen čas znižujejo ceno in spreminjajo druge elemente ponudbe.

V svetu pri javnih naročnikih in tudi v gospodarstvu postajajo elektronske dražbe čedalje bolj razširjene. Pri elektronskih dražbah govorimo o elektronskem sistemu, kjer se srečata ponudba in povpraševanje  dražb v elektronski obliki.

Elektronske dražbe potekajo na način, da prireditelj išče najugodnejšega ponudnika  s pomočjo elektronskega sistema. Program je zasnovan na način, da omogoča ponudnikom, da se povežejo na gostiteljev oziroma prirediteljev sistem,  ki zagotavlja nemoteno funkcionalnost in potek dražbe. Gostitelj na enostaven način objavi predmet, ki ga kupuje ali prodaja. Potem pa ponudniki med sabo tekmujejo s svojimi ponudbami, da bi bili najugodnejši med vsemi ponudbami ter tako na koncu izbrani za sklenitev posla.

Pri elektronskih dražbah gre za elektronska pogajanja, to pomeni, da potekajo v obliki elektronskih dražb. Pred klasičnimi pogajanji imajo elektronska prednost v tem, da so navadno izvedena v zelo kratkem času in so veliko bolj učinkovita.

Elektronske dražbe so primerne za vse vrste ljudi, družb ne glede na njihovo velikost. Ravno tako so primerne za posameznike oziroma fizične osebe pri večjih investicijah (npr. pri gradnji hiše).