Igranje in varnost na zunanjih igralih

Zunanja igrala proizvajalca Svet Igral so namenjena igri otrokom. Tukaj lahko poudarimo otrokom, ker so tudi narejena tako, da se odrasli na njih ne morejo oziroma ne smejo igrati. To zato, ker imajo zunanja igrala določeno nosilnost, ki jo odrasli največkrat presežejo in lahko pride do tega, da se igrala poškodujejo, ker jih uporabljajo odrasli in pride do kakšne nesreče takrat, ko so na zunanjih igralih le otroci. To se največkrat zgodi pri tistih zunanjih igralih, ki so nameščena pri kakšni šoli, vrtcu ali kakšnem igrišču, v glavnem na kakšnem javnem mestu. Zunanja igrala nameščena na teh mestih so velikokrat tarča kakšnih vandalov in nepridipravov, ki zanalašč začnejo zunanja igrala uničevati. Takšnim je prav malo mar glede posledic, ki lahko nastopijo. Zunanja igrala

Tako lahko pri otrocih pride do nesreč samo zaradi tega, ker so nepridipravi kakšno zunanje igralo poškodovali. Zato je pri takšnih zunanjih igralih, ki se nahajajo na javnih površinah, delati redne preglede, saj je varnost otrok na zunanjih igralih najbolj pomembna. Te preglede opravijo ljudje, ki so specializirani za takšne stvari. Po navadi se ta igrala pregledajo vsako leto enkrat ali dvakrat. Pregledovati pa je potrebno tudi tista zunanja igrala, ki se nahajajo v zaprtih prostorih in do njih nepridipravi ne morejo. Pregled takšnih zunanjih igral je potreben predvsem zaradi tega, ker kaj hitro lahko pride do tega, da kakšen vijak popusti ali pa je že zaradi same starosti potrebna menjava kakšnega dela ali pa samo popravilo. Vemo, da se bodo na zunanjih igralih igrali otroci in zato je potrebno tudi poskrbeti za njihovo varnost.