Individualne ali skupinske inštrukcije

Pri procesu izobraževanja velikokrat pride do težav. Največkrat se težave pojavijo že v osnovi šoli. Ker starši odreagirajo prepočasi na težave otrok, se lahko le-te vlečejo do konca šolanja. Če želimo otroku ponuditi pomoč se moramo odločiti za individualne ali skupinske inštrukcije.

Individualne inštrukcije potekajo lahko na domu inštruktorja ali na domu učenca, ki potrebuje pomoč.  Potekajo ena na ena in imajo veliko pozitivnih točk. Pri individualnem učenju je velika prednost pri možnosti, da se inštruktor posveti samo eni osebi. Podajanje znanje je zato bolj enostavno in tudi sledenje napredku je bolj natančno. Komunikacija je bolj odprte narave, vzdušje pa je bolj sproščeno. Pri otrocih z učnimi problemi pride največkrat do nezmožnosti izražanja težav. Otrok pride do meje kjer ne zna povedati katera snov mu povzroča težave. Takrat so individualne inštrukcije najboljša izbira, saj lahko inštruktor prepozna težavo ali pa jo učenec lažje izrazi.

Pri skupinskih inštrukcijah pa delo poteka v skupini. Napredek je viden kasneje kot pri individualnih inštrukcijah saj je zaradi sodelovanja večjega števila ljudi, delo upočasnjeno. Pri otrocih z učnimi problemi je zelo pomembno razumevanje inštruktorja z problemom vsakega posameznika v skupini. Velikokrat se zgodi, da se starost udeležencev razlikuje in je zato razlaga težja. Najbolj primerno bi bilo, da bi v skupini sodelovale največ 3 osebe z isto starostjo in podobnimi učnimi problemi.

Najbolj primeren način za razumevanje in razrešitev problema so individualne inštrukcije. Delo poteka bolj umirjeno in napredek je viden hitreje kot če delo poteka v skupini. Najbolj primerni inštruktorji za učence osnovne šole so dijaki, saj je razlika v letih manjša in je razumevanje boljše.