Izdelava živalskega kostuma

Živalski kostumi spadajo med kostume, ki so najtežji za izdelavo, saj mora proizvajalec točno vedeti, kako oblikovati posamezne dele kostuma, da bo le-ta izgledal tako kot žival, ki jo živalski kostumi posnemajo in tudi, da bo vse tako držalo kot mora. Največji problem pri živalskih kostumih je ta, da je glava navadno zelo težka.

To pomeni, da jo mora izdelovalec tako obtežiti, da glava živali pravilno stoji, ne pa da jo zanaša v katerokoli smer. Sicer pa so živalski kostumi navadno lahko v uporabi tudi tekom celotnega leta in le v času pusta, ko se večina ljudi našemi v maškaro. Živalski kostumi navadno oponašajo psa, mačka, lahko tudi dinozavra, mucko, čebelo in ostalo.