Izterjave

Pri izbiri načina izterjave je potrebno upoštevati več dejavnikov: kakšni so s tem povezani stroški, koliko časa lahko traja celoten postopek in seveda učinkovitost posameznega postopka izterjave.

Kako naj si sledijo koraki izterjave?
1. Najprej se poskusite z dolžnikom dogovoriti za izvensodno poravnavo. Pošljite pisni opomin.
2. Pisnemu opominu naj sledi telefonski klic, bodite pripravljeni na vse možne izgovore.
3. Osebni obisk je prav tako opcija, vendar namen le-tega ne sme biti grožnja, temveč morebitna sklenitev dogovora.
4. V kolikor se za poplačilo ni možno dogovoriti izvensodno, se lahko zatečete k sodni izterjavi, med katere sodi izvršba. Tu je potrebno poznati kar nekaj postopkov in pravil. Pomembno je biti dobro informirat in paziti na potek rokov, ki jih določi sodišče.

To lahko naredite sami ali s pomočjo zunanjega svetovalca – podjetja, ki mu noben korak izterjave ni tuj in je usposobljen za kvalitetno izpeljavo vseh postopkov do dokončnega poplačila. Vas zanima članek Izterjave terjatev?