Kaj je računovodski servis

Vsaka računovodkinja  ima lahko svoj računovodski servis.  Računovodski servis je zelo pomembnen za vse ženske, ki hočejo imeti svoje podjetje . Računovodski servis opravlja naslednje naloge kot na primer knjiženje bilance stanja in bilance uspeha, knjiženje prejetih računov in vodenje poslovnih knjig. Računovodski servis je zelo zahteven poklic, kjer računovodkinja mora biti zelo natančna,  hitra in vljudna. Moje novice je lahko spletna stran, kjer lahko najdete več različnih novic na internetu.  Moje novice so lahko tudi dobre, saj je to odvisno od ljudi, ki jih naredijo to stran. Računovodkinja mora imeti pri sebi  svoj kontni plan, da bo  lahko knjižila poslovne dogodke in tudi napisala poročilo o bilanci stanja in tudi bilanci uspeha.