Kako vam lahko pomaga odvetnik za dedno pravo?

Nihče izmed nas verjetno ne želi pomisliti na smrt in vse, kar lahko to prinese s sabo. Vendar je življenje nepredvidljivo in se je morda dobro pripraviti tudi na to, kaj se zgodi z vašim premoženjem potem, ko umrete.

Če ste že razmišljali o tem, da bi želeli napisati oporoko, ampak ne veste, kako se tega sploh lotiti, ali pa ste se mogoče znašli v kočljivi družinski situaciji, ki od vas zahteva več znanja, potem je morda primeren čas, da vam pri tem pomaga odvetnik za dedno pravo, ki vam bo lahko ustrezno svetoval: https://www.op-petek.si/podrocja-dela/dedovanje-oporoka-in-nujni-delez/.

poslednja želja in testament

Kaj je oporoka in kaj mora vsebovati?

Gre za izjavo volje posameznika, v kateri izrazi, da v času pisanja oporoke razpolaga s svojim premoženjem oziroma lahko razpolaga tudi s premoženjem, ki ga bo še imel ob smrti. Oporoko lahko sestavite sami ali pa jo sestavi odvetnik za dedno pravo.

Lahko je torej lastnoročna, notarska, lahko pa jo sestavi pravni strokovnjak pred pričami. Pravno veljavne so vse naštete, saj ni pomembno, v kakšni obliko so napisane. Ključnega pomena je, da oporoka vsebuje vse potrebne sestavine, ki so predpisane z zakonom, v katerem je jasno določeno, katere so obvezne sestavine za posamezno oporoko.

sestavljanje oporoke

Kdo lahko napiše oporoko?

Lastnoročno oporoko lahko napiše vsak posameznik, ki želi v njej izraziti svojo voljo, kako naj bo premoženje razdeljeno po njegovi smrti. Pomembno pri tej oporoki je predvsem to, da je napisana z lastno roko in ni natisnjena, na koncu pa mora oseba, ki jo je sestavila, obvezno dodati svoj podpis. Zaželeno je tudi, da se navede datum oporoke, ker se lahko zgodi, da si oseba premisli in sestavi novo oporoko, pri čemer pa zadnja napisana razveljavlja prejšnjo.

Možna je tudi pisna oporoka pred pričami, ki jo običajno sestavi pravni strokovnjak oziroma odvetnik za dedno pravo, sploh v primerih, ko gre za bolj zapletene vsebine in je v njej potrebno navajati specifične podrobnosti v povezavi s samim dedovanjem. Če želite imeti napisano takšno oporoko, je najbolje, da to prepustite strokovno usposobljeni osebi.