Kartuše in gume

Kartuše je posebna embalaža, ki hrani črnilo oziroma barvo in je namenjena za uporabo stiskalniki. Kartuše so rezervar barve, iz katerih tiskalniki črpajo barvo oziroma tinto, ki jo nato po določenem postopku natisnejo na papir. Ponavadi imajo kartuše funkcijo ponovnega polnjenja, ki omogoča njihovo nadaljno uporabo po tem, ko se izpraznijo. Sestavine kartuše in gume so v nekaterih segmentih podobne, saj se v obeh uporabljajo nekateri polimeri, ki se vnadaljevanju različno oblikujejo. Gume vsebujejo saje, podobne sestavine pa lahko najdemotudi v določenih vrstah črnila. Črnila in gume pa vsebujejo tudi nekatere skupne elemente lepil in topil iz katerih se sestavljajo gradiva za ustvarjanje obeh produktov. Pomembnostteh sestavin pa lahko opazimo tudi na drugih področjih industrijskega in kemijskega oblikovanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.