Kje se nahajajo VPS

VPS je kratica za Virtual Private Server. V slovenskem jeziku je tudi za Virtualni Privatni Server enaka kratica VPS kot v slovenskem jeziku. Torej lahko sklepamo, da je VPS mednarodna kratica. VPS strežniki so se začeli uporabljati pred nekaj leti, ko je prišel na tržišče operacijski sistem Linux.

Ko so računalničarji ugotovili, da je operacijski sistem Linux za malenkost boljši od operacijskega sistema Microsoft Office, se je nekdo odločil, da bo poskušal še izboljšati serverje. In tako so razvili VPS. VPS ima enako lastnosti in enote kot predhodniki serverja VPS. Serverjii VPS so fizično nameščeni v posebej zato namenjenih klimatiziranih prostorih, v katere imajo dostop samo pooblaščene osebe, ki skrbijo za te strežnike.