Mediacija in mediator

Mediacija sodi med alternativne načine reševanja konfliktov, izvaja pa jo mediator, ki je usposobljen, da kot nepristranska tretja oseba vodi proces dogovarjanja oziroma reševanja konfliktov v zadovoljstvo obeh v spor vpletenih strani.

Zakaj je mediacija proces, po katerem vse bolj posegamo? Ker je predvsem manj stresna in psihično naporna, kot so dolgotrajni in mučni sodni procesi, poleg tega pa so občutneje cenejši, hitrejši ter časovno ne trajajo v nedogled – kot se to lahko dogaja na sodiščih, ko se velikokrat zatakne že v samem začetku, in sicer zaradi birokratskih postopkov.

Je pa mediacija proces, ki sega daleč v zgodovino, saj so jo uporabljali tako že v sumerskih časih, kot pričajo najstarejši podatki. Za mnoge države, kot sta na primer Kitajska in Japonska, pa je mediacija še vedno glavna metoda reševanja konfliktnih odnosov, pred sodnim. Res pa je, da se ni od začetka imenovala prav mediacija, temveč so proces imenovali tudi konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih, arbitraža, čeprav gre pri tem vseeno za določena odstopanja oziroma razlike. Preberite kakšna je mediacija v gospodarstvu.