Najbolje je, da se sončna elektrarna namesti ob gradnji

Ko se gradi objekt, je vsekakor najbolj smiselno, da se vsa tehnika, vse rešitve in dodatki predvidijo še preden se gradnja začne, torej pri samem načrtovanju. Le na ta način se namreč lahko prilagodi postopke in sistem gradnje vsem zahtevam in to na tak način, da je gradnja prilagojena in ne da se rešitev nekako zasilno prilagaja gradnji ali pa celo nastanejo dodatni stroški zaradi naknadne vgradnje in s tem posledično tudi veliko dela.

Zato pri novogradnjah, ki so predvsem usmerjene v vedno bolj kakovostno in nizko energijsko gradnjo, predvidite tudi, da se bo namestila sončna elektrarna. Tako se določi najboljši možni naklon strehe, predvidi in načrtuje vsa okna, kot gradnje in podobno, kar pa je še pomembneje, pa se vsi kabli in inštalacija prilagodi in namesti že pri gradnji. Zato je tudi v takem primeru strošek, da se namesti sončna elektrarna, najnižji in tudi vgradnja je najhitrejša.

Sončna elektrarna se sicer lahko namesti tudi na že postavljenem objektu, tudi na starejši gradnji, le da bo namestitev malo bolj zahtevna

Kljub temu, da se je najbolje odločiti, da se bo vgradila sončna elektrarna, že ob sami gradnji, pa se jo seveda lahko namesti tudi že na obstoječi gradnji, le nekaj dodatnega dela bo ter trajalo bo malo dalj časa, saj je treba tudi v stenah pripraviti osnovo za inštalacijo, zamenjati vse priklope, ki trenutno obstajajo in še mnogo je takšnih stvari. Seveda pa sončna elektrarna enako deluje, le pravilno jo je treba namestiti, če je vgrajena v času gradnje objekta ali pa naknadno.

Zagotovo pa je najbolje, da se vgradnje ne lotite sami, temveč vgradnjo prepustite mojstrom, ki se s tem ukvarjajo, saj zagotovo najbolje vedo, kaj je za narediti in kaj je najbolje ter najbolj smiselno narediti, hkrati pa si le tako lahko zagotovite, da bo vse pravilno nameščeno, priklopljeno in vgrajeno ter imate hkrati tudi garancijo za primer, da sončna elektrarna ne deluje pravilno, v nasprotnem primeru pa se pri večini ponudnikov lahko poslovite od garancije.