Namizni žari so osnovni in zelo praktični

Žari obstajajo v različnih izvedbah, najosnovnejša je namizni žar. Namizni žari so osnovna in zelo praktična izvedba. Primeri so predvsem za enostavno uporabo v prostorih, ki so oskrbovalni z električno energijo. Najpogostejši namizni žari imajo dve ogrevalni površini, ki služijo za pripravo hrane. Ogrevalni površini sta lahko upravljani skupaj ali ločeno. V primeru upravljanja obeh ogrevalnih površin skupaj gre za enakovredno dovajanje energije oziroma toplote. Obe površini sta ogreti na enako temperaturo oziroma oddajajo enako količino toplote.

Osnovni in napredni namizni žari

Bolj izpopolnjeni namizni žari imajo ločeno upravljanje ogrevalnih površin. V skrajnem primeru lahko eno površino izključimo, drugi pa zagotavljamo točno določeno energijo z namenom pridobivanja točno določenega toplotnega učinka. Primerni so za pripravo hrane, ki jo želimo zgolj delno ogreti ali njene površine različno segrete. Druge napredne izvedbe imajo bolj kakovostno upravljanje in uporabo. Spoznamo jih po nekaj hitro zaznanih razlikah. V prvi vrsti je to cenovni razred, vendar slednji še ne pove celotne zgodbe. Na cenovni razred lahko vpliva tudi blagovna znamka, izvedba je lahko temu primerna. Pomembno je predvsem, da nam namizni žari ustrezajo. Pri pregledovanju in primerjanju moramo vedno imeti v mislih, da rokujemo z dvema vročima površinama. Kakovostni namizni žari omogočajo enostavno in poljubno uporabo. Med ogrevalni površini postavljamo različne jedi, zato moramo včasih razdaljo prilagajati. Najboljše izvedbe omogočajo enostavno prilagajanje razdalje, pri drugih je več težav. Največ razlik je v tečajih, ki so bolj ali manj kompaktnih izvedb. Manj kompaktne izvedbe so predvsem iz umetnih mas, ki ne nudijo enake podpore in čvrstoti, kot druge izvedbe. Podporo in čvrstost si vsak kupec razlaga po svoje, vedno pa je treba zaželene lastnosti preizkusiti pred nakupom. Večja kot je ponudba, lažje bomo med seboj preizkusili in hkrati izločili neprimerne namizne žare. Stabilna izvedba nam lahko pomeni več, kot namizni žari kakovostnih in priznanih blagovnih znamk.