Nemščina

Nemščina je uraden jezik v Nemčiji, Avstriji, Švici, Italiji (Južna Tirolska), Liechtensteinu, Luxembourgu ter v Belgiji. Prav tako je uraden jezik Evropske unije. V Evropi je nemščina jezik, ki se govori najpogosteje. Nemščina (http://www.nemscina.si/) je materin jezik 120 milijonov ljudi (2005).

Kot drugi jezik nemščino govori 80 milijonov ljudi (2006). Je germanski jezik, ki spada v jezikovno družino indoevropskih jezikov. Pisava je latinica. Nemška abeceda ima 26 črk. V abecedi so tudi posebnosti in sicer 3 samoglasniki s preglasi ä, ö, ü ter črka ss. Jezik spada med težje jezike zaradi sklanjatev, spregatev ter slovničnih spolov, ki si jih moramo v večini primerov naučiti na pamet.

V Sloveniji je vse nekje od leta 2010 vse večje povpraševanje po učenju nemščine, saj veliko ljudi zaradi problematike zaposlitve v Sloveniji ter nizkih plač odhaja na delo v tujino. V večini primerih je v nemško govorečih državah nujno za prijavo na prosto delovno mesto vsaj osnovno znanje nemščine. Tako se nemščina vse pogosteje uči tudi na tečajih v okviru Zavoda za zaposlovanja, saj nemško govoreče države ponujajo bolje plačano delo kot pa ga lahko najdemo v Sloveniji.