Oblacila za dojencke, koristijo razvoju

Oblacila za dojencke lahko koristijo razvoju , ce so pravilno izbrana.

Pravilno izbrana oblacila za dojencke so tista, ki ustrezajo tako dojenckovim fiziološkim znacilnosti, kot tudi okolici. Dojenckove fiziološke znacilnosti se hitro spreminjajo, kar pomeni, da so oblacila za dojencke lahko hitro manj primerna. Enako velja za vremenske in drug vlive iz okolice, katerim morajo oblacila za dojencke ustrezati. Vsi želimo, da bi oblacila za dojencke šcitila pred negativnimi vplivi iz okolice. Ce to želimo doseci, morajo biti oblacila za dojencke vremenskim vlivom primera. Predvsem je to pomembno pri spremenljivih vremenskih obdobjih. Sami vemo, da se v teh obdobji pojavljajo pri odrasli osebah številne zdravstvene težave. To se zgodi v obdobjih, ko se v nekaj urah temperatura izraziteje spremni. Kar pomeni, da nam je najprej mraz, cez nekaj ur pa v istih oblacilih vroce. Ali obratno, torej nam je najprej vroce, cez nekaj ura pa v istih oblacilih mraz. Takrat bi se naceloma morali primerno zašcititi. V primeru, ko nam je najprej mraz, kasneje pa vroce, to pomeni, da moramo odstraniti del oblacil. Obratno pa v primeru, ko nam je najprej vroce, kasneje pa mraz, moramo dodati kose oblacil. Tega na žalost velikokrat ne storimo, saj si mislimo, da bodo ti vplivi kratkotrajni. Vendar razne zdravstvene težave kažejo, da temu ni tako. Ljudje ali pozabimo, ali raje potrpimo, ali najdemo razne druge alternative. Ki pa v mnogih primerih privedejo do težave. Na temperaturne spremembe je dojencek prav tako obcutljiv. Zato moramo na ustrezna oblacila neprestano misliti. Pomembno je zagotavljanje optimalne temperature oziroma optimalne zašcite pred vplivi iz okolice. Pri tem ni pomembno razmišljati le o kolicini oblacil, ampak tudi o kakovosti oblacil. Sami vemo, da so doloceni materiali bistveno bolj prilagodljivi na spremembe. Kar velja tudi v tem primeru upoštevati.

Oblacila za dojencke morajo nuditi dinamicno zašcito pred negativnimi vplivi iz okolice.

vec