Oblike slovarjev

Slovarji so nepogrešljiv pripomoček pri učenju tujega jezika. Slovarji so dandanes v takšni knjižni obliki, da niso tako veliki in težki ter da jih lahko z lahkoto spravimo naprimer v torbico ali v nahrbtnik. Dandanes pa, v času tehnologije, obstajajo slovarji že na mobilnih telefonih.

To ni več dodatna oprema na telefonu, temeč osnovnna. Če tudi znamo kakšen tuj jezik, ne bo nihče zanikal, da mora kdaj pa kdaj pogledati v slovarje. Dandanes so slovarji takšne ali drugačne oblike. V zadnjem času spletni slovarji izpodrivajo klasične slovarje. Ko rečemo klasični slovarji mislimo na knjižne slovarji. V današnjem času pa so najbolj priljubljeni slovarji, ki jih najdemo na svetovne spletu, torej spletni slovarji.