Oblikovanje cene kurilnega olja

Kurilno oljeZa začetek vsake kurilne sezone je značilno nekoliko dražje kurilno olje  in trend naraščanja cene tega energenta ostaja vse dokler ni kurilne sezone uradno konec. Na spletnem portalu www.kurilnoolje.com si preberite več o kurilni sezoni. V svetu se cene derivatov stalno spreminjajo. In to vpliva tudi na višino maloprodajne cene, ki jo kupec plača. V Sloveniji se cena kurilnega olja in ostalih derivatov, oblikuje na podlagi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov. Republika Slovenija vsakih 14 dni zaradi spremembe trošarin spremeni tudi ceno kurilnega olja. Cena le tega se ne spreminja zaradi spremembe višine marže naftnih trgovcev, saj ta ostaja kljub podražitvam cen kurilnega olja enaka in sicer znaša 0,08134 evra/liter. Kurilno olje in ostali energenti se dražijo v glavnem zaradi davkov. K osnovni ceni goriva, po kateri jih država glede na borzno kotacijo kupi, se nato prišteje trošarina, prispevek za  obvezne rezerve, ki zagotavlja oblikovanje rezerv derivatov za nemoteno preskrbo, marža trgovcev in seveda davek. To vpliva na oblikovanje končne maloprodajne cene kurilnega olja. Kurilno olje danes predstavlja enega izmed tistih energentov, ki se najhitreje dražijo.