Obračun za sodni prevod

Kako se lahko sodni prevod obračuna. Najprej se moramo zavedati, kako sodni prevod besedila poteka. Torej, sodni prevajalec prevede besedilo, ki se dejansko nahaja v fizični obliki, torej ne v računalniški obliki. Zato mora prevajalec prešteti točno število znakov, ki jih ima prevedeno besedilo.

Na tej podlagi se nato obračunajo avtorske strani. Pri tem pa velja opomniti, da ima avtorska stran 1500 znakov brez presledkov, kar je lahko prednost ali pa tudi slabost. Pri večini podjetij, pa je najmanjša obračunska vsaj ena avtorska stran. Obračun avtorskih strani je torej na las podoben klasičnemu prevajanju. Velja po opozoriti, da so nekatera podjetja na trgu, ki ceno za prevod računajo od klasičnih A4 strani – tak sodni prevod je navadno bistveno dražji.