Odgovornost sodnega tolmača

Kaj je največji smisel, da besedilo lahko prevede zgolj in izključno le sodni tolmač, da je prevod uraden. Največji smisel je v tem, da sodni tolmač s svojim pečatom na prevod – štampiljko, ki mu jo podeli pristojno ministrstvo za pravosodje – v najhujšem primeru celo kazensko odgovarja za prevod.

To je vsekakor pravilno, saj sodni tolmač opravlja tudi prevode in tolmačenje v sodnih procesih, v katerih lahko obstaja velika nevarnost, da sodni tolmač namerno tolmači ali prevede besedilo v korist obdolženega, zaradi poznanstev. To vsekakor ni pravilno, saj sodišče ne more biti seznanjeno s pravilnimi dejstvi, zato sodna obravnava ni pravilni in pravična.