Omejitev sodelovanja na javnih dražbah

Tukaj se torej pojavi vprašanje, kdo na javni dražbi sploh lahko sodeluje? Upravičena je dejansko vsaka pravna in prav tako fizična oseba – vsakdo. Potrebno je le upoštevati pravila in pa izpolnjevati dolžnosti, kot so denimo predvsem pri nepremičninskih dražbah vplačila varščine. Je pa pomembno tudi upoštevati določena pravila glede tujcev, oziroma oseb iz določenih držav, kjer se lastninska pravica na predmetu prodaje ne mora pridobiti – primeri držav so denimo Kitajska, Rusija in Tajska. Po drugi strani pa ni prav nobenih omejitev, ko pride do prebivalcev Združenih držav Amerike, Evrope in EGP. Potem pa so tukaj vštete še pravne in fizične osebe kandidatk za vstop v Evropsko unijo, katere morajo pa od Ministrstva pridobiti odločbo, s katero lahko nato postanejo tudi uradni lastniki neke nepremičnine.

Ali obstaja tudi možnost, da sploh nisem primeren kandidat za udeležitev dražbe? Tukaj je odgovor pritrdilen, a gre le za tiste, ki uradno sodelujejo pri prodaji same nepremičnine, kar je v bistvu povsem logično. To so potemtakem denimo sodniki, izvršitelji ali dolžniki, ne smemo pa pozabiti še na zgoraj omenjeno skupino tistih držav članic, katere so žal izključene iz pridobitve lastninske pravice v Sloveniji. Tudi te osebe žal ne morejo opraviti nakupov nepremičnin, imajo pa zato večjo srečo prebivalci držav, ki so zaprosile za vstop v Evropsko Unijo. Če torej denimo prihajate iz Črne Gore ali Makedonije, lahko na ministrstvu pridobite odločbo, s katero dobite pravico do lastništva do nepremičnine. Pred začetkom dražbe, se, če o svojih pravicah niste prepričani vsekakor posvetujte z odgovorno osebo in poskrbite, da boste vedeli, ali se dražbe sploh lahko udeležite. Poleg znanja in iznajdljivosti pa boste potrebovali še srečo, in morda bo prav vam uspelo ugodno priti do kakovostne nepremičnine.