Optimizacija za znižanje stroškov

Vsako podjetje si želi imeti čim nižje stroške pri največji možni produktivnosti. Da bi to dosegli je potrebna optimizacija procesa. Da je optimizacija uspešna in da stroški prestrukturiranja procesa niso preveliki, je potrebno ves proces razdeliti na več segmentov.

Optimizacija naj posebej zajem stroške materialov, stroške dela, stroške energentov ter stroške naprav. Preverite zakaj je optimizacija pomembna za vaše podjetje oziroma spletno stran podjetja.Tako lahko lažje primerjavo ali bi bila za posamezno področje smotrna. Ne smemo se vedno zanašati samo na procentualno znižanje stroškov temveč tudi na samo vrednost prihranka. Optimizacija se prične na področjih, kjer so možni največji prihranki in konča pri najmanjših.