Otroški avtosedeži

Zakon o varnosti v cestnem prometu v 102. členu določa, da mora biti otrok mlajši od 12 let ali manjši od 150 cm zavarovan z zadrževalnim sistemom (varnosti otroški avtosedeži).V primeru nespoštovanja zakona prekrškarju grozi denarna globa.

Otroški avtosedeži so pogosto testirani, zato so rezultati testov koristna informacija za starše pri nakupovanju, pomembni pa so tudi za proizvajalce, saj jih seznanjajo z dosežki konkurence in jih spodbujajo k izboljšavam. Za večjo varnost malega potnika je seveda pomembno, da ga posadimo v tak sedež, ki mu zagotavlja potrebno varnost. Izbira med otroškimi avtosedeži je velika, razveseljiv pa je tudi podatek, da na testih vedno več modelov dobiva dobre ocene za varnost.

Otroške varnostne sedeže izdelujejo v različnih velikostih za pet velikostnih skupin, ki so normirane od 0 do III. Izbiramo lahko med sedeži iz ene skupine ali med t. i. kombiniranimi za dve in celo tri starostne skupine. Otroški avtosedeži oziroma njihovi modeli, ki so namenjeni eni starostni skupini, so po izkušnjah varnejši kot kombinirani, čeprav je tudi pri teh že opazen napredek. Varnost se izboljšuje predvsem pri kombiniranih sedežih za zadnji dve skupini.