Plača

Plača ali osebni dohodek je zaslužek posameznika, ki ga prejme za opravljeno delo v nekem podjetju, v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Plača je sestavljena iz osnovne plače, plače za delovno uspešnost, dodatkov in plačila za poslovno uspešnost.

Mesečna plačilna lista pa je tisti dokument, ki ga delodajalec prek svoje računovodske oziroma kadrovske službe izroči delavcu. Poleg splošnih podatkov o delavcu vsebuje tudi naslednje obračunske podatke, ki jih zahteva delo obračun plač (za več informacij kliknite tukaj) : število plačanih ur za mesec, na katerega se nanaša pisni obračun plače, dodatke po posameznih vrstah, plačo z naslova delovne uspešnosti, del plače iz poslovne uspešnosti, nadomestila plače po posameznih vrstah, bruto plačo, zneske prispevkov za socialno varnost, davčni odtegljaj (akontacijo dohodnine), neto plačo, odtegljaje iz plače (administrativne in sodne prepovedi, premije za dodatno prostovoljno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ipd.), neto izplačilo plače.

Obračun plač je torej delo z občutljivimi podatki, poleg tega pa obračun plač zahteva tudi poročanje različnim državnim organom: DURS-u, AJPES-u, SPIZ-u, ZRSZ-ju.