Pogoji za sodnega prevajalca

Sodni prevajalci so pomembni členi v sodstvu. Zato morajo imeti sodni prevajalci primerno izobrazbo. Za sodnega prevajalca je pogoj, da ima strokovno ali univerzitetno izobrazbo. Potem ima takšen sodni tolmač in prevajalec veliko odgovornost, da prevod opravi pravilno. Med drugimi so tudi pogoji, da si državljan Slovenije ali Evropske Unije imeti mora preizkus znanja za sodnega prevajalca in mora aktivno uporabljati slovenski jezik.

Sodni prevajalci so imenovani za neomejen čas in največkrat prevajajo iz slovenskega jezika na primer v angleški jezik in obratno. Sodni prevajalci največkra prevajo v dva tuja jezika, saj je pomembno, da so uradni dokumenti točno in natančno prevedeni, da dokumenti ne izgubijo pravega konteksta oziroma pomena.