Pomembnost kontrolinga

Kontroling, katerega lahko dobite pri podjetju Projekt Varnost, je pojem, ki je zelo razširjen. Na splošno je pa znano, da pojem kontroling uporabljajo predvsem osebe v podjetju, ki vodijo podjetje in osebo, ki se ukvarja s računovodstvom. Kontroling bi lahko definirali kot pojem ki usmerjenje k dogovorjenemu cilju. Za kontroling oziroma računovodstvo pa potrebuje ponudnik te storitve tudi dovolj visoko izobrazbo za opravljanje te storitve.

Vedeti moramo, da je kontroling rezultat skupinskega dela med managerjem in kontrolorjem. Saj imata oba zelo pomembno in odgovorno delo. Vsak na svojem področju. Managar vodi in usmerja podjetje, medtem ko kontrolor odgovarja za natančnost poslovnih rezultatov ob koncu poslovnega leta. Le v skupinskem delu managerja in kontrolorja je lahko podjetje uspešno in ima ob koncu leta dobiček.