Pomen lektoriranja

Odprta knjigaToliko se pojavlja na svetlovnem spletu podatkov o lektoriranju kot ga dobite pri podjetju Dominatus d.o.o., a redkokdo ve, da je lekturiranje proces, pri katerem ne gre le za slovnično in pravopisno pregledovanje besedil in je zato zahtevno delo, ki zahteva znanje o pravopisnih pravilih, o strokturi jezika, o slovnični zgradbi stavka in tako, dalje.

 

Ko imamo spisano diplomsko delo, magistersko delo ali kakšnokoli besedilo, je zelo pomembno, da je to besedilo lektorirano.

Zakaj je potrebno lektoriranje?
Lektorirati je potrebno, da lektor v besedilu odpravi pravopisne, slovnične in stilistične napake. Ko lektor lektorira besedilo je besedilo koherentno in kohezivno, brez napak in pravilno napisano tudi pomensko. Omeniti pa moramo tudi, da lektoriranje poteka največkrat elektronsko.
Zato lektoriranje ni delo, ki bi ga lahko vsakdo opravljal.