Pomen znanja angleščine

Angleščina je najbolj razširjen jezik na svetu. Z angleščino se otroci srečajo že v predšolskem obdobju. Učenje največkrat poteka preko igre. Veliko vrtcev se odloči za tedenske ali mesečne dejavnosti, ki zavzemajo veliko raznovrstnih aktivnosti. Dejavnosti morajo biti prilagojene starostni skupini.

Za zanimivo predstavitev jezika je pomembno, da vzgojiteljice dobro premislijo kako si želijo podati znanje otrokom. Veliko staršev se z učenjem ukvarja že doma, največkrat se otroci najprej naučijo števil in barv. V današnjem času velik otrok prej zna angleščino kot pa slovenščino zaradi gledanja angleških risank. Ker vzgojiteljice želijo ponuditi svojim otrokom osnovno znanje, ki jim bo pomagalo pri osnovnošolski nadgradnji je zato ključnega pomena, da se najprej osredotočijo na predstavitev jezika.

Kako predstaviti angleščino našim malčkom

Čeprav je angleščina razširjen jezik ima vseeno korenine čez lužo v ZDA. Združene države Amerike sestavlja 50 geografsko povezanih zveznih držav. Prestolnica je Washington. Na najbolj zanimiv način lahko predstavimo države preko slikovnega gradiva. Glede na to kako so si države zelo različne od naših, bi to pri otrocih vzpodbudilo zanimanje. Predstavimo jim lahko tudi naravne znamenitosti. Vzgojiteljice lahko vstopijo v kontakt tudi z državljanom Amerike, ki živi v Sloveniji. S tem lahko predstavi svoj rojstni dan in angleščino.

Pri načrtovanju dejavnosti se lahko vzgojiteljice odločijo tudi za zunanje dejavnosti. S pomočjo športnih pripomočkov lahko izvedejo dejavnosti na poligonu, kjer se spoznavajo izrazi za športe, športne pripomočke ali pa se vključijo pri vsaki postaji vprašanja in zanimivosti. Velikokrat se skupine odpravijo tudi v gozd kjer spoznavajo angleške izraze za naravo.

Angleščina mora biti predstavljena čimbolj enostavno in na zanimiv način. Glede na to, da bo otroke spremljala do konca šolanja in skozi celo življenje, je pomembno da se jih spodbudi k učenju in vsakodnevni uporabi jezika. Ob velikem zanimanju se lahko starši odločijo tudi za vpis v jezikovne tečaje za predšolske otroke.