Potrebujete prevajanje strokovnega besedila?

Strokovno besedilo zajema točno določeno stroko oz. največkrat samo majhen delček specifičnega strokovnega področja. Za strokovno prevajanje cenik pri večini prevajalskih agencij pa ni nič drugega kot je za klasično prevajanje cenik, ki ga imajo prevajalske agencije največkrat objavljenega na svoji spletni strani.

Pri večini prevajalskih agencij se prevajanje cenik deli zgolj na sodno overjene prevode in navadne prevode, torej prevode, ki ne potrebujejo overovitve. Prevajanje cenik poleg samega prevajanja lahko vsebuje še cene za tolmačenje in lektoriranje, ki se zgolj razlikujejo po težavnosti posameznega jezika, enako kot pri samem prevajanju, ni pa posebne cene za prevajanje strokovnega jezika.

V prevajanje cenik najboljših prevajalskih agencij je vključno veliko strokovnih področij, kot npr. leposlovje, strojništvo, gradbeništvo, šport, arhitektura, medicina, specifike Evropske Unije, pravo, menedžment, marketing in oglaševanje, finance, ekonomija, javna naročila in razpisi ter mnoga druga strokovna področja. Zato morajo biti prevajalci, kot tudi tolmači izkušeni poligloti in poznavalci posebnega načina dela, ki ga prevajanje oz. tolmačenje strokovnega teksta zahteva.

Najboljši prevajalci so tisti, ki imajo za ustrezno strokovno področje univerzitetno izobrazbo in so rojeni v državi v katere jezik se tekst prevaja oz. iz katere jezika se strokovni tekst prevaja v slovenščino. Prevajanje cenik nudi zgolj popust, in še to zgolj pri nekaterih prevajalskih agencijah, v kolikor je tekst oz. strokovno besedilo bolj obširno ali pa zelo kratko. Prevode strokovnih besedil največkrat naročajo tisti, ki ponujajo nek izdelek ali storitev s specifičnimi strokovnimi navodili in bi radi svoje poslovanje razširili na tuj trg.