Požarni red kot dokument

Projekt varnost nudi požarno varnost http://www.projekt-varnost.si/pozarna-varnost/, kar je pravzaprav dokument kjer je narisan načrt stavbe in evakuacije. Požarni red mora imeti vsaka večja stanovanjska hiša, blok, hotel, poslovne stavbe in tako dalje. Požarni red pripravijo gasilci. Še kaj več lahko preberete tukaj.

Požarni red mara biti viden na večjih mestih  po stavbi. Požarni red je dokument, ki ga je potrebno stalno ažurirati s skladom spremembe, ki so nastale na stavbi, ki vplivajo na požarno varnost stanovalcev ali zaposlenih. Takšen dokument mora biti skladen s namembnostjo neke stavbe.
Če  je nekdo en lastnik več stavb, lahko lastnik priskrbi enotni požarni red. Pomembno je vedeti, da tisti, ki je podpisan pod požarnim redom, da je odgovoren za požarno varnost vseh prebivalcev ali zaposlenih. Zato priporočajo gasilci, da se udeležuje čim več ljudi kako ravnati v primeru požara. Usposabljanja največkrat organizirajo poklicni gasilci, ki so pristojni za to.