Pozitivna in negativna ocena tveganja

Ocena tveganja je lahko opredeljena tudi na večje področje, ki se dela za večjo prostorsko površino. Najboljši primer je neko podjetje, ki ima več različnih oddelkov. Kajti če ima neko podjetje več različnih oddelkov, mora delodajalec oziroma vodja organizacije narediti več različnih ocen tveganja, ki jih opravijo pri Projekt varnost podjetju.

Vedeti moramo da je tveganje element, ki je sestavljen iz resnosti in verjetnosti nastanka poškodbe. Varnost pri delu pa ima na žalost tudi nekaj slabosti za katere si vsak želi, da jih nebi bilo.
Če ima neko delovno mesto ali oddelek v podjetju oceno negativno, mora delodajalec tako ukrepati, da bo ocena tveganja pozitivna, kar pomeni da mu ne grozi kazen zaradi neprimernih delovnih pogojev. Da postane ocena tveganja pozitivna, mora delodajalec ukrepati tako da se kakršnokoli tveganje zmanjša.