Predhodne arheološke raziskave so del gradbenega posega

Gradbeni posegi v prostor so pogosti. Praktično povsod, kjer investitorji gradijo, pride tudi do posega v površje zemeljske skorje. Ta se z gradnjo odkriva v manjšem, ali večjem obsegu in sega v manjšo, ali večjo globino. S tem obstaja možnost, da bomo ob izkopavanjih naleteli tudi na arheološka najdišča. Zakonodaja predpisuje vrsto ukrepov, da bi se ta najdišča ustrezno zavarovala in se ne bi uničila. Eden od načinov zaščite so predhodne arheološke raziskave.

Predhodne arheološke raziskave so predpisane z zakonom

Naša kulturna dediščina je neprecenljiva in neponovljiva. Uničenje pomembnih najdb bi lahko imelo katastrofalne posledice za razumevanje zgodovine nekega kraja. Če kraji, kjer investitor namerava graditi spadajo pod arheološka območja, ta območja ščiti tudi zakonodaja. Predpisano je, da mora investitor, ki gradi na arheoloških območjih pridobiti arheološko soglasje. Pogoje za izdajo soglasja točneje predpiše Zavod za varstvo kulturne dediščine. Ta investitorju naloži obseg in vrsto opravil, ki jih je potrebno izpolniti pred in med gradnjo. Eden izmed najpomembnejših opravil so vsekakor predhodne arheološke raziskave. Te obsegajo splošen in tudi natančen pregled terena. Splošen se izvaja s pomočjo sondiranja, natančen pa tudi z izkopi. V ta namen se na poseljenih krajih pred izvedbo del naredijo arheološki testni jarki in vrtine. S tem se ugotovi obstoj morebitnega arheološkega materiala.

Arheološke raziskave ohranjajo kulturno dediščino

Če ob vsaki gradnji na arheoloških območjih ne bi poskrbeli, da se najdbe ustrezno zavarujejo, bi s tem enostavno zbrisali del naše zgodovine. Zaradi tega vsak zavestni investitor mora ravnati v skladu z določenimi pogoji. Le tako bo vsak posameznik lahko prispeval k ohranitvi kulturne dediščine. Mit, da so arheološke raziskave nepotrebne, drage in otežujejo gradnjo, je brez osnove. Škoda brez raziskav bi bila lahko nepopravljiva. Raziskave z modernimi metodami se opravijo hitro in včasih celo brez posegov v prostor. Za to je danes na voljo moderna tehnologija, ki olajša predhodne arheološke raziskave. Ta omogoča hitro in natančno preiskavo. Tako lahko gradbena dela potekajo nemoteno in ne vplivajo na samo gradnjo. Ob vsaki gradnji, kjer prihaja tudi do izkopa, pa raziskovanje poteka skladno z izkopom. Zakonodaja ni sama sebi namen, temveč resnično ščiti in ohranja našo kulturno dediščino.