Predniki sedanjih živali

Živali so po danes znanih dokazih nastale iz bičkastih evkariontov, ki so podobni današnjim bičkarjem ovratničarjem. Bičkarji ovratničarji so najbližji še živeči sorodniki živali. Najstarejši fosili, ki so bili do sedaj najdeni verjetno pripadajo živalim, starejšim od šesto deset milijonov let. Obstajajo pa tudi fosilne sledi živali, ki so stare milijardo let. Večina poznanih živalskih debel se je pojavila med življenjem v kambriju pred petsto dvainštirideset milijoni let. To nam dokazuje, da so živali že mnogo let na Zemlji, pred človekom. Kar pomeni, da se je človek mnogo kasneje razvil od živali.

Dve pandiMnogo ljudi misli, da je bil človek na Zemlji, pred živalmi, kar pa ni res.
To lahko vidimo tudi iz tega, ker naj bi se ljudje razvili iz opice. Torej naj bi ljudje bili le bolj razvita vrsta opic. Že zaradi tega lahko sklepamo, da so bile živali na zemlji že pred nastankom človeštva. Veliko je takšnih živali, ki so tudi že izumrle. Veliko izmed njih jih je izumrlo med ledeno dobo. Pred tem so bili na zemlji tudi dinozavri in različne tovrstne živali, ki pa jih danes več ne poznamo. Vidimo jih lahko le še v kakšnih muzejih, kjer so sestavljeni iz kosti, ki so jih raziskovalci našli med ostanki. Takšnih živali pa je poleg dinozavrov kar nekaj. Koliko jih je in kakšne so bile pa zagotovo najbolj vedo raziskovalci in tisti, ki se ukvarjajo s kako je živalski razvoj potekal in kakšna žival je takrat živela.