Prevajanje besedil

Naravni jezik je eden najkompleksnejših sistemov, kar se jih je razvilo skozi človekovo evolucijo, prevajanje besedil pa je kot prenašanje sporočil med temi sistemi eden najbolj zapletenih miselnih procesov, pri katerem ostajajo mnoga vprašanja s psihološkega in jezikoslovnega vidika nepojasnjena. Razvijanje računalniških tehnologij, ki bi znale ta proces simulirati ali vsaj optimizirati nekatere njegove dele, zato že dolgo predstavlja izziv tako jezikoslovcem kot računalničarjem.

Strojni prevajalniki so v industrijskih vejah, kjer prevajanje besedil (enostavna besedila) poteka že povsem rutinsko ali pa jim zadošča že grobi prevod, danes človeka delno oziroma že povsem nadomestili. Na drugi strani pa so jezikovnim profesionalcem za prevajanje besedil na voljo številna računalniška orodja, ki omogočajo hitrejše in bolj kakovostno prevajanje nekaterih vrst besedil, sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije pa jim nudijo hiter dostop do jezikovnih virov in podatkov z vsega sveta. Poznavanje prevajalskih orodij in drugih jezikovnih tehnologij za prevajanje besedil je tako vse bolj nujnost v konkurenčnem konglomeratu.