Prevajanje in prevodi

Določeni samostojni prevajalci prevajajo besedila iz enega, dveh ali treh (lahko tudi več) tujih jezikov, znotraj prevajalske agencije pa je možnosti za prevajanje besedil več. Namreč neka prevajalska agencija zaposluje več prevajalcev, ki so različno specializirani, torej strokovno usposobljeni za med seboj različne tuje jezike, poleg tega pa so določeni prevajalci specializirani tudi za prevajanje besedil točno določene stroke. Prevajalci znotraj agencije lahko tudi tesno med seboj sodelujejo in si pomagajo, končni izdelek pa je tako sigurno strokovni prevod, ki je vsebinsko, slovnično in jezikovno korekten. Prevajanje besedil je možno, če obvladamo tuje jezike v vseh pogledih.

Prevajalci so v veliki večini vešči tudi pravopisnih zakonitosti, torej je vsak njihov prevod tudi ustrezno lektoriran. Seveda se mora stranka o tem predhodno s prevajalcem dogovoriti, saj je lektoriranje prevoda navadno dodatna storitev, ki je posebej plačljiva.