Prevajanje in prevodi

Prevajanje je storitev, ki jo opravljajo prevajalci znotraj prevajalskih agencij ali pa se ti podajo na samostojno pot kot samostojni prevajalci. Kot taki imajo določene prednosti, saj lahko določena naročila tudi zavrnejo. Seveda če si to lahko privoščijo – v primeru, da imajo dovolj povpraševanja. Adrenalin samostojnega prevajalca pa je poleg »nenavadnih« prevodov predvsem nestalen dohodek, kar posledično pomeni večjo angažiranost na trgu dela.

Sicer pa je prevajanje delo, ki zahteva nenehno osredotočenost na besede in njihov pomen; ima pa še eno slabost: prevajanje je delo, ki se opravlja predvsem sede, med štirimi stenami. Zato se lahko prevajalci soočajo z okvaro hrbtenice, slabšanjem vida …, tako kot pri skoraj vsakem pisarniškem delu, kjer se veliko sedi in dela z računalnikom.

Prevajanje je torej zahtevno delo, ki od prevajalca zahteva tudi nenehno izobraževanje, če želi naročniku zagotoviti kakovosten izdelek. V veliko pomoč je prevajalcu tudi možnost izmenjati mnenje z drugimi prevajalci. Znotraj prevajalske agencije je to še najlažje, kot pa v primeru samostojnega prevajalca, ki dela sam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.