Provizija za forex trgovanje

Če nam forex trgovanje na strani Admiral Markets opravlja za to usposobljen tim strokovnjakov in celotno upravljanje prepustimo popolnoma njim in jim dejansko na ta način popolnoma zaupamo, čeprav teh ljudi ne poznamo (navadno je pri kakršnem koli upravljanju to vedno tako), potem se moramo tudi zavedati, da ta tim tega posla ne bo opravljal brezplačno. Nekaj pa ima tudi slabosti. Jasno je povsem, da od svojega pridobljenega znanja te ljudje živijo, zato morajo svoje znanje tudi »prodajati«. Forex trgovanje jim praktično pomeni zaposlitev. Povsem jasno pa je tudi, da mora nekdo ta strošek za strokovno valutno trgovanje prevzeti. Navadno ga v obliki raznih upravljalskih stroškov poravna vlagatelje.