Računovodstvo deluje na podlagi računovodskih standardov

Računovodstvo je pomembna funkcija v podjetju, saj spremlja finančno poslovanje podjetja, tako na stroškovni kot na finančni ravni. Da bi računovodstvo delovalo metodološko poenoteno in čim bolj pravilno, so pomembni računovodski standardi. Računovodski standardi so izpeljava računovodskih načel o metodah zajemanja in obdelovanja računovodskih podatkov, določajo, kako računovodstvo oblikuje računovodske informacije in kako predstavlja in shranjuje računovodske informacije in podatke. Informacije, ki jih podjetje sporoča poslovnemu okolju, morajo biti poenotene, prejemniki jih morajo razumeti in ne smejo biti preobsežne. Računovodski standardi, ki jih morasm, ki vam prva dva meseca brezplačno vodijo poslovne knjige.

Leave a Reply

Your email address will not be published.