Varnostne družbe in policija

Na število tatvin in vlomov imajo velik vpliv tudi gospodarske razmere. Za učinkovito ukrepanje proti krajam v razmerah, ko delež kriminalnih dejanj narašča, igra pomembno vlogo sodelovanje zasebnih varnostnih podjetij s policijo.

Zakon o zasebnem varovanju pristojnosti varnostnih družb ukrepanja omejuje na objekt, ki ga varujejo, medtem ko lahko policija posreduje tudi izven tega. Varnostno podjetje varuje osebe in premoženje svojega naročnika, policija pa je pristojna za ukrepanje v primeru kaznivih dejanj. Prav zato je sodelovanje med varnostnim podjetjem in policijo tako pomembno in v interesu obeh.

V dveh desetletjih sodelovanja med koncernom Sintal in slovensko policijo smo vzpostavili zgleden partnerski odnos na celotnem območju Slovenije. Skupaj sodelujemo pri preventivnih aktivnostih zagotavljanja varnosti, največ na javnih prireditvah. Dnevno koordiniramo aktivnosti pri posredovanju v primeru kaznivih dejanj, kot so tatvine, vlomi, ropi.