Slabost prodaje vzmetnice na veliko

Ko se vzmetnice Leticia prodajajo na veliko, torej je tudi proizvodnja bistveno številčnejša, se seveda lahko pojavijo tudi slabosti. Največkrat so te slabosti povezane prav zaradi avtomatiziranosti in torej dejstvu, da prav vse vzmetnice zagotovo ne morejo skozi natančen človekov pregled,

temveč so pregleda deležne le nekatere vzmetnice v neki določeni seriji, da se preverja, kolikšen je odklon nepravilnosti. Vendar pa je jasno, da tudi sami stroji že pregledujejo ustreznost vsake posamezne vzmetnice in nepravilne vzmetnice zavrnejo. Sicer pa tudi če gre vsaka vzmetnica skozi človekove roke še ni gotovo, da se bo kakšna pomanjkljivost sploh odkrila, še posebej če se nahaja v notranjem delu. Še kaj več se nahaja tu http://www.moje-novice.com/lezisca-za-dobro-spanje/.