Slabosti jezikovnih tečajev

Jezikovni tečaji na strani Veris imajo pravzaprav veliko prednosti, zato je v kopici prednosti težko najti slabosti. Pa vendar se le-te najdejo. Kot prvo slabost, ki jo imajo jezikovni tečaji, lahko navedemo njihovo ceno. Za nekajkratni obisk odštejemo okoli 50 €, zato mora posameznik imeti kar nekaj denarja, da lahko poravna ta znesek.
Naslednja slabost, ki jo imajo jezikovni tečaji je, da obisk ni obvezen, zato tečajniki niso prisiljeni tečaja obiskovati. Ta slabost je sicer zelo odvisna od posameznika; nekaterim je to prej prednost. Lahko pa naletimo dejansko tudi na jezikovni tečaj, ki nima ustreznega učitelja, torej učitelja z ustreznim znanjem, ki snovi ne zna podati naprej. Vendar pa lahko vse to tudi preverimo.