Slabosti nepremičnin primorska

Tako kot imajo nepremičnine primorska, katere ima v ponudbi agencija Veda Invest kar nekaj prednosti, bi ljudje lahko rekli, da imajo tudi kar nekaj slabosti. Seveda ni nujno, da se bodo vsi ljudje z naštetimi slabostmi, ki jih imajo nepremičnine primorska, popolnoma strinjali. Nekateri bi naštete slabosti lahko uvrstili tudi med prednosti.

Tako je največja slabost, ki jo imajo nepremičnine primorska ta, da so nepremičnine tam kar zelo drage. Druga slabost je, da je v času turistične sezona tam skoraj nepregledna gneča. Če pa se ukvarjamo s turizmom, pa je zagotovo zelo velika slabost, ki jo imajo nepremičnine primorska ta, da je zaslužek iz naslova turizma zelo sezonski in je zato preživetje v ostalih delih leta zalo težko.