Slabosti trebam info

Ker je trebam info kar dobro uporabna spletna stran, bo sicer večina menila, da ima same prednost, vendar pa zagotovo lahko vedno najdemo tudi slabosti, če to le želimo. Tako je prva slabost, ki jo ima trebam info ta, da iskanje podjetja ni možno po prav vsakem kriteriju, temveč da pa je podjetje možno poiskati le po določenih dejavnikih, kar iskanje lahko zelo oteži.

Naslednja slabost je ta, da je iskanje na trebam info možno le, če imamo dostop do svetovnega spleta, vendar pa je ta slabost v primerjavi s prejšnjo bistveno manjša, saj se moramo zavedati, da je danes svetovni splet že kar nuja, če želimo poiskati kakšen podatek. Ima pa trebam info še nekaj manjših slabosti.