Sodni prevodi

Če potrebujete kakšen uradni dokument v tujem jeziku ali pa morate prevesti kakšen tuj dokument v slovenski jezik, potem morate naročiti sodni prevod besedila pri eni od prevajalskih agencij.

Strokovno usposobljeni in izkušeni prevajalci vam bodo zagotovili kakovosten prevod in overovitev sodnih, pravnih, gospodarskih in upravnih dokumentov. Ti dokumenti so najpogosteje različne sodbe in pogodbe, notarska in upravna potrdila ter pooblastila oziroma pooblastila. Prevajajo in sodno overijo pa tudi statute in letna poročila gospodarskih družb, pooblastila članom uprave, izpiske iz sodnega registra in drugo. Nemalokrat se na njih lahko obrnete tudi, ko potrebujete sodno overjene prevode v tujem jeziku: srednješolsko spričevalo, univerzitetna diploma, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o premoženjskem stanju, nekaznovanosti, oporoka ipd.

Sodno prevajanje besedil je posebna vrsta prevajanje. Sodne prevode namreč ne opravljajo navadni prevajalci, temveč posebej usposobljeni in od države določeni prevajalci, imenovani tudi sodni prevajalci. Pri sodnih prevodih gre za to, da se besedilo ne le prevede temveč tudi sodno overi, od tod tudi včasih uporabljano ime sodno overjeni prevodi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.