Zahtevnejši prevodi in sodno overjeni prevodi

Kako zagotoviti strokovno brezhibnost prevoda, kadar gre za posebno zahtevne tekste z nekega specifičnega strokovnega področja, ki uporablja laiku neznano strokovno terminologijo?
Strokovno besedilo, npr. s področja farmacije, prava ali elektrotehnike praviloma prevede prevajalec, ki zelo dobro pozna to področje, za njim pa besedilo prebere in strokovno uredi še strokovnjak s tega področja. Pogosto pa besedilo že v osnovi prevede strokovnjak. Strokovni prevodi so običajno dražji od standardnih prevodov. Dobro je, da se naročnik vedno dobro pozanima o strokovnosti prevajalca. Če je v dvomih, se lahko odloči za testni prevod dela besedila.

Kaj pomeni sodno overjen prevod – ali ga prevaja pravnik?
Sodno overjene prevode opravijo zapriseženi sodni prevajalci, ki so z odločbo ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovani za stalne sodne tolmače.
Sodno overjen prevod je sestavljen iz besedila v izvirniku in njegovega prevoda v ciljni jezik. Dokumenta sta povezana s trakom in opremljena z žigom sodnega tolmača, ki zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen. Cena za sodni prevod je običajno višja od cene za standardni prevod besedila.

Leave a Reply

Your email address will not be published.