Sodni tolmač

Kadar potrebujemo sodne ali uradne prevode se obrnemo na sodne tolmače, ki morajo imeti za opravljanje svojega dela opravljeno licenco Ministrstva za pravosodje in javno upravo Republike Slovenije. Če želite postati sodni tolmač se morate poleg ustrezne izobrazbe udeležiti številnih seminarjev ter opraviti preizkuse znanja. Splošni seminarji so za vse sodne tolmače enaki. Posebni seminarji pa so že bolj specifični, saj se nanašajo na posamezne jezike, ki jih boste kot tolmač uporabljali pri svojem delu. Več informacij o sodnem tolmačenju dobite s klikom na povezavo.

Na spletni strani ministrstva lahko najdete seznam vseh sodnih tolmačev v Sloveniji. Med sodne prevode spadajo prevodi uradnih dokumentov in listin kot so izpisi iz sodnega registra, rojstni listi, potni listi, diplome, spričevala, poslovni dokumenti, potrdila o nekaznovanju, pogodbe, poslovni dokumenti in še nekateri drugi dokumenti. Za izdajo sodno overjenih dokumentov potrebujete originalne dokumente, ki jih oddate sodnemu tolmaču. Celotna dokumentacija sodnega prevoda je sestavljena iz originalnega dokumenta ali notarsko overjene kopije uradnega dokumenta, prevoda dokumenta in tolmačeve izjave. Sodni tolmač vam mora predati prevod povezan s trakom, z žigom in podpisom, s čimer jamči za resničnost podatkov. Če potrebujete izkušene prevajalce kliknite na prevajanje angleščina.